26 februari 2013

Tankegångarna just nu


"Hmm, kanski ja sko måst disk no så itt ja har så myki ti gö san ikvelld tå ja ska baka mockarutona..."
" No ha ja jo skrivi EIN sido redan ida, snart e ja jo fäädi!"
"Ja sko nog egentligen måst böri städa redan ida om ja ska få fädit nangang denhär vikon.."
"Bara två timar tills ja får slut skriv för ida!"
"Hmm, va allt måst ja ta med me ti skolan imåro? Va ska ja ta med fö mat?"
"Snart ere fridan å Kalle kombär hejm igen, va ska vi hitt på tå? He ska bli rolit ti fa ti Tossas på lördan!"
"Snart e kanden fäädi åså får vi far ut å fir å aldär behöv tänk på na skolarbeit igen, typ"
"Ondrar ho moster å tem har e i Levi? Tid sko ja å vila fara"
"Yes, snart far vi ti Kroatien! Va spännand e ska bli! Hoppas he e varmt"
"Ojnää-ä, no böri grannen bora igen! It så konstit att ja itt får skrivi naa!"

"Ja jyst jaa, ja sko jo skriv..."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar