8 september 2009

runaway

- groove coverage
"no I am not your fucking second choice"

jag vet ej
åpp å ner
hit å dit
hejom fejom fallerallera
--> va ere fö probleeeeem!?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar