26 augusti 2009

dålig humor?

tisdagshumor kan tydligen även flyttas över till onsdagar..
hur kommer det sig annars att denna konversation utspelade sig mellan mig och min syster?
mimmi: usch ja måst räkn matte åm en stund
kati: kanski jag å sko måst jöra he?
mimmi: jamen do får fara å jöra he no mesama fö åm do far kl 9 så tå ere jo på sama gang som me å he gar jo it fö kl 10 ska ja på datorn men tå kan do jo föståss räkn matte men he gar int at do jör e baket dehär fö tå räknar jag! fö do kan jo it fa på datorn tå ja ska kl 10
kati: men ja ska jo bara räkn matte!!!
mimmi: jamen åm do it jör e no så jör do jo e kl 9 å tå far do på datorn 10 å he gar it fö tå ska jag!
kati: alltså.. (kliar sig i huvudet och ser ut att räkna ut något) ja had tänkt fara kl 9 å räkn
mimmi: jamen he ska jo jag å! så he gar it do måst fara no elär kl 10 annås får jo it ja vara på datorn naa!!
kati: men ja ska jo bara räknin va jör he åm he e på sama gang!?
mimmi: men do kan jo it fa på datorn kl 10 na tå ja e tär!
kati: men ja ska it på datorn na ja har vari reij 4h idaa
mimmi: jahaa men seij he tå!!
(tystnad 5min)
kati: hahahaha ja ska jo bara räkn matte ja!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar